Αντισηπτικά-Βιοκτόνα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ισχυρό αντισηπτικό-βιοκτόνο, με περιεκτικότητα 80% v/v αιθυλικής αλκοόλης