Αντιμετώπιση τραυμάτων & πληγών

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ιατροτεχνολογικό αδιάβροχο σπρέυ προστασίας τραυμάτων και πληγών

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ιατροτεχνολογικό σπρέυ τραυμάτων και πληγών άμεσης βοήθειας με αιμοστατική, απολυμαντική και επουλωτική δράση

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ιατροτεχνολογικό σπρέυ ιοντικού αργύρου με micronized ζεόλιθο για τη θεραπεία, προστασία και επούλωση ανοιχτών τραυμάτων

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ψυχρός, αγγειοσυσπαστικός αφρός άρνικας