Η Uplab Pharmaceuticals αναζητά συνεργάτη στην Αθήνα για την προώθηση και υποστήριξη των προϊόντων της σε φαρμακεία και γιατρούς.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Πώληση και ανάπτυξη των προϊόντων της εταιρείας, σύμφωνα με τους στόχους πωλήσεων. Διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρίας και αύξηση των σημείων πώλησης. Ιατρική ενημέρωση σε ιδιώτες επαγγελματίες υγείας, ιατρούς, κλινικές, νοσοκομεία, προώθηση και πώληση των προϊόντων της εταιρείας σε φαρμακεία.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής (επιθυμητό). Απαραίτητη 3ετης προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου και της ιατρικής ενημέρωσης (εμπειρία με Γαστρεντερολόγους και Γ. Ιατρούς θα θεωρηθεί προσόν). Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες. Ομαδικό πνεύμα. Δυνατότητα για μετακινήσεις σε περιοχές εκτός του νομού Αττικής. Καλή γνώση Η/Υ. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Άδεια οδήγησης Ι.Χ. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες).

ΠΑΡΟΧΕΣ: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Επιπλέον αποδοχές-bonus βάσει ετήσιων στόχων. Αυτοκίνητο για εταιρική χρήση. Κινητό τηλέφωνο. Tablet. Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Προοπτικές εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών στο info@uplab.gr

Όλες οι αιτήσεις που λαμβάνει η εταιρεία θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και αποθηκεύονται στη βάση της εταιρείας για 6 μήνες.